• VALVOLINE CHAMP EXTRA 4T

  SAE 10W-30
  - น้ำมันเครื่องสูตรสังเคราะห์ ผลิตจากเทคโนโลยีขั้นสูง
  - มีประสิทธิภาพเหนือกว่าเกณฑ์มาตรฐานที่ผู้ผลิตรถจักรยานยนต์ชั้นนำกำหนด
  - เหมาะสำหรับรถจักรยานยนต์ 4 จังหวะสมรรถนะสูงทุกชนิด ทั้งประเภทเครื่องยนต์หัวฉีดและคาร์บูเรเตอร์
 • VALVOLINE CHAMP EXTRA 4AT

  SAE 10W-30
  - น้ำมันเครื่องสูตรสังเคราะห์ ผลิตจากเทคโนโลยีขั้นสูง
  - มีประสิทธิภาพเหนือกว่าเกณฑ์มาตรฐานที่ผู้ผลิตรถจักรยานยนต์ชั้นนำกำหนด
  - เหมาะสำหรับรถจักรยานยนต์เกียร์อัตโนมัติระบบคลัตช์แห้งทุกรุ่น ทั้งประเภทเครื่องยนต์หัวฉีดและคาร์บูเรเตอร์
 • VALVOLINE CHAMP 4T

  SAE 20W-40
  - น้ำมันเครื่องคุณภาพสูง ผลิตจากเทคโนโลยีขั้นสูง
  - มีประสิทธิภาพเหนือกว่าเกณฑ์มาตรฐานที่ผู้ผลิตรถจักรยานยนต์ชั้นนำกำหนด
  - เหมาะสำหรับรถจักรยานยนต์ 4 จังหวะทุกชนิด ทั้งประเภทเครื่องยนต์หัวฉีดและคาร์บูเรเตอร์
 • VALVOLINE CHAMP 4AT

  SAE 10W-30
  - น้ำมันเครื่องคุณภาพสูง ผลิตจากเทคโนโลยีขั้นสูง
  - มีประสิทธิภาพเหนือกว่าเกณฑ์มาตรฐานที่ผู้ผลิตรถจักรยานยนต์ชั้นนำกำหนด
  - เหมาะสำหรับรถจักรยานยนต์เกียร์อัตโนมัติระบบคลัตช์แห้งทุกรุ่น ทั้งประเภทเครื่องยนต์หัวฉีดและคาร์บูเรเตอร์
 • VALVOLINE CHAMP GEAR OIL

  - น้ำมันเฟืองท้ายสูตรพิเศษ สำหรับรถจักรยานยนต์ 4 จังหวะ เกียร์อัตโนมัติทุกยี่ห้อ
  - ขนาดบรรจุ 120 มิลลิลิต
Visitors: 47,298