• YAMALUBE 4AT เกรดเดี่ยว SAE 40 (0.8 ลิตร)

  - พิเศษ เพิ่มสาร Friction Modifier ทำให้มีอัตราเร่งที่ดี และเกิดสมรรถนะที่ดีในการขับขี่
  - ช่วยลดความร้อน และการเกิดอ๊อกซิเดชั่นในเครื่องยนต์อันเป็นสาเหตุของการเกิดคราบเขม่าในระยะยาว
 • YAMALUBE 4ATกึ่งสังเคราะห์ 10W-40 BLUE

  - เหมาะสมกับรกจักรยานยนต์ออโต้หัวฉีด เครื่องยนต์บลูคอร์
  - มีสารเพิ่มคุณภาพชนิดพิเศษ ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการหล่อลื่นทำให้มีความหนืดที่เหมาะสม
  - ลดแรงเสียดทาน
  - ช่วยประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิง
 • YAMALUBE-4T SAE40

  - ความหนืดของน้ำมันเครื่อง 4T SAE 40 เกรดเดี่ยว
  - ความข้นของน้ำมันเครื่องถูกกำหนดด้วยค่า SAE
  - น้ำมันยามาลู้ป 4T มีค่า SAE 40 ที่เหมาะสมกับอุณหภูมิประเทศไทย
 • YAMALUBE Gear oil น้ำมันเฟืองท้าย

  - ความหนืดอยู่ที่ 10W-40 และเป็นน้ำมันเครื่อง
  - ลดแรงเสียดทานโดยมีองค์ประกอบของสารโมลีดีนัมช่วยให้รถมีอัตราการเร่งดี
  - กำลังแรงสูง และช่วยลดอัตราการสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิง
Visitors: 47,291